Werkmaterieelverzekering

Als ondernemer loopt u met uw werkmaterieel allerlei risico’s, zowel op locatie als op de weg. Schade door kantelen, aanrijding of diefstal heeft al snel grote gevolgen voor uw bedrijf. De verplichte WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) vormt de basis. Die vergoedt schade die met uw werkmaterieel aan anderen wordt veroorzaakt. U kunt deze uitbreiden met een Beperkt casco-dekking tegen bijvoorbeeld schade door brand, diefstal en storm. Maar de meest uitgebreide variant (WA Volledig casco) dekt uw werkmaterieel tegen vrijwel elke schade. Verder kan de werkmaterieelverzekering aangevuld worden met een verzekering tegen schade aan ondergrondse eigendommen en of schade aan andere eigen voertuigen en gebouwen en of schade aan lading en last.

NaarBoven