Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen dekt uw aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen en is niet kenteken gerelateerd. De verzekering biedt dekking voor letselschade, inkomensschade en smartengeld. De verzekering dekt zelfs de schade wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en Ongevallen (-inzittenden)verzekering en sluit hier naadloos op aan. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de WA dekking van de betreffende verzekerde auto biedt geen dekking voor de bestuurder. Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn en de dekking is kenteken-gerelateerd.

NaarBoven