Verzuim- of ziektengeldverzekering

Langdurig ziek personeel is voor uw bedrijf een groot financieel risico. Met een verzuimverzekering beperkt u deze risico’s van verzuim tot een minimum. Ook profiteert u van ondersteuning op het gebied van preventie, begeleiding en re-integratie. U bent wettelijk verplicht zieke medewerkers twee jaar door te betalen en te voldoen aan uw verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Niet alleen stagneert de bedrijfsvoering, het kost u ook nog eens geld. Een verzuimverzekering beschermt uw organisatie tegen de kosten van verzuim.

NaarBoven