Reconstructieverzekering

Uw administratie en uw archief behoren tot uw bedrijfskapitaal. Als deze door een brand verloren gaan, merkt u hoe belangrijk dit bedrijfskapitaal voor u is. Gaan ze verloren, dan is de materiële schade misschien niet erg groot. Maar de indirecte schade enorm. Zeker als herstel van de oorspronkelijke administratie, tekeningen en documenten benodigd is. Met een reconstructieverzekering verzekerd u de kosten die daarmee gepaard gaan na een brand of andere ramp. Alles kan dan in het werk worden gesteld om uw administratie, archief, tekeningen en andere documenten terug te brengen tot de toestand van vóór de gebeurtenis.

NaarBoven