Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering sluit u voor een bepaalde periode. De verzekering keert een gegarandeerd bedrag uit als u of uw meeverzekerde partner in die periode overlijdt. Dit geld kunnen uw nabestaanden gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien.

NaarBoven