Opstal- of woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering (opstalverzekering) biedt u een complete dekking voor woonhuis en veelal bijgebouwen. De woonhuisverzekering wordt ook wel eens brandverzekering genoemd omdat een belangrijk onderdeel van de dekking het brandrisico is. Daarnaast dekt uw woonhuisverzekering ook andere veel voorkomende schades, zoals storm-, brand-, inbraak- en waterschade. Ook ruitschade kunt u meeverzekeren.

NaarBoven