Opstal- of brandverzekering

Deze verzekering is bestemd voor de eigenaar van een gebouw. Naast het gebouw zelf kunnen ook bijgebouwen, schuttingen, antennes, zonweringen e.d. meeverzekerd zijn. Funderingen zijn niet automatisch meeverzekerd. Standaard biedt de zakelijke opstalverzekering uitgebreide dekking bij brandschade. Daarnaast kunt u deze verzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een aanvullende glasverzekering. Bent u huurder en heeft u voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand laten uitvoeren, dan biedt de huurdersbelangverzekering de juiste dekking. Verzekerd bedrag is de herbouwwaarde. Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw.

NaarBoven