Inboedelverzekering

De inboedelverzekering biedt dekking voor alle roerende zaken binnen de particuliere huishouding en wordt ook wel eens een brandverzekering genoemd, omdat een belangrijk onderdeel van de dekking het brandrisico is. Maar er is echter nog veel meer gedekt door de inboedelverzekering waaronder: brandschade, diefstal, waterschade, stormschade, schade door smelten of schroeien etc.

NaarBoven