Goederentransport- of eigen vervoersverzekering

Schade aan de lading is een risico van elke ondernemer wie zaken vervoerd of laat vervoeren. Een schadepost van tonnen is zeker niet denkbeeldig. Gelukkig kunt u zich tegen dergelijke transportrisico’s verzekeren. Een goederentransportverzekering dekt niet alleen de schade bij binnenlandse transporten, maar ook in het buitenland. Veel ondernemers denken, ten onrechte, dat de verzekering van de transporteur alle schade dekt. Dit klopt niet. Bepaalde risico’s komen voor uw eigen rekening. De leveringsvoorwaarden bepalen de overdracht van het risico en wie onder welke condities de verantwoording draagt.

NaarBoven