Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als beoefenaar van een vrij beroep (vrije beroeper) loopt u het risico dat u anderen schade toebrengt. Hetzelfde geldt voor uw medewerkers. Indien u betrokken bent bij projecten waarmee grote bedragen gemoeid zijn kan een vergissing duur uitpakken. Want tijdens het adviseren kunnen u of uw medewerkers de situatie verkeerd inschatten, waardoor de klant schade lijdt. En voor die schade kunt u aansprakelijk gesteld worden. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van eventuele claims. Dit risico is niet voor iedere beroepsgroep gelijk. Een accountant loopt immers andere risico’s dan een adviseur, architect, makelaar of advocaat.

NaarBoven